Relatietherapie stromingen

Soorten Relatietherapie

 Is alles relatietherapie?

Relatietherapie is een verzamelnaam voor verschillende therapievormen. Eigenlijk kun je zowat iedere therapie uitvoeren met een koppel en dit presenteren onder de naam: relatietherapie. Een voorbeeld: uit onderzoek blijkt dat stellen die samen naar de film gaan zich meer verbonden voelen. Je zou op basis hiervan film-relatietherapie kunnen bedenken. Dit lijkt misschien een extreem voorbeeld. Toegegeven: bioscopen hebben dit nog niet ontdekt.

Wel kom je op het internet aanbieders tegen die hun eigen vorm van begeleiding ook aanbieden voor stellen met relatieproblemen. Iedereen mag zich relatietherapeut noemen. In Nederland is dit geen beschermde term. Dat is maar goed ook, want er zou een juridische strijd uitbreken tussen de verschillende stromingen die ieder beweren de waarheid in pacht te hebben. Wel is er een zekere wildgroei ontstaan.

Wij hebben de magnetiseurs, massagetherapeuten, dansleraren, duikinstructeurs, marketingdeskundigen en de wandel- en tantra-coaches dan ook niet opgenomen in ons bestand. De informatie die deze begeleiders geven is meestal niet erg duidelijk en relatietherapie (zoals zij dat noemen) is voor hen een bijverdienste. Hun aanpak komt  mogelijk voort uit hun enthousiasme voor hun eigen vakgebied. Niet dat je hier niets kunt leren. Uit onderzoek blijkt dat alles beter werkt dan niets doen. Zelfs samen een XTC pil nemen wordt (gekscherend mogen we hopen) beschreven als relatietherapie.

https://www.bnr.nl/nieuws/lifestyle/10327080/xtc-als-relatietherapie >>

Mensvisie van de relatietherapeut

Wat wij benadrukken is dat relatietherapie maatwerk is. Maak bewust de keuze voor een benadering die je aanspreekt. En stap eventueel over naar een andere aanpak als je merkt dat iets niet werkt. Er zijn namelijk wel degelijk verschillen.

Hieronder beschrijven we vier benaderingen van relatietherapie in Nederland. Vraag de relatietherapeut waarmee je contact hebt vanuit welke visie hij of zij werkt.

Iedere relatietherapeut werkt vanuit een bepaalde mensvisie. Ook als ze zich er niet expliciet over uitspreken, hebben relatietherapeuten toch een beeld voor ogen van hoe een ideale relatie er uitziet. In therapeutenland zijn er uiteenlopende opvattingen over wat een goede of een gezonde partnerrelatie inhoudt.

Wel is er overeenstemming over het idee dat je als partners en gezin elkaar sterk beïnvloedt. Hoe jij je gedraagt is niet los te zien van je omgeving. Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie >>

Ook vindt iedere therapeut dat je liefdevol en respectvol met elkaar om moet gaan en dat zowel de man als de vrouw evenveel invloed moet hebben. Maar over wat de basis is voor een goede relatie wordt verschillend gedacht.

Enkele voorbeelden:

  • Is ruzie gezond?
  • Gaat het er vooral omdat je goed kunt onderhandelen en je grenzen stellen?
  • Moet je je durven hechten aan je partner?
  • Gaat het om eeuwige trouw of om persoonlijke groei?
  • Draait het om harmonie of conflicten?
  • Is de therapie mislukt als je alsnog besluit om te gaan scheiden?
  • Gaat het om gevoelens of dingen samen doen?

Wetenschap

Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is de wetenschap op zoek naar het recept voor een gelukkige relatie. Huwelijksdeskundigen schrijven voor hoe man en vrouw zich moeten gedragen. Hoewel sommigen beweren dat ze het recept hebben gevonden, is de wetenschap het er nog steeds niet over eens. Volgens ons is dit maar goed ook.  Wat voor de een zinvol is, is voor een ander niet passend.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat niet de methode de doorslag geeft maar de aanpak van de relatietherapeut zelf. Zijn persoon en de sfeer die hij weet te scheppen zijn doorslaggevend. Een goede relatietherapie staat of valt met de persoonlijke kwaliteiten van de relatietherapeut.

Daarmee ontkennen we niet dat uit de wetenschap veel goede inzichten zijn voortgekomen. Vooral over wat je niet moet doen, is ondertussen veel bekend. Wanneer een bepaalde wetenschappelijke methode zich echter als de enige oplossing presenteert, ontstaat het gevaar dat een relatie gemedicaliseerd wordt. De relatietherapeut wordt dan een soort dokter die een diagnose stelt en vervolgens een behandeling start.

Soorten relatietherapie

EFT relatietherapie

EFT relatietherapie is in korte tijd populair geworden in Nederland. Het richt zich vrijwel uitsluitend op een bepaald aspect van de partnerrelatie: de manier waarop je je hecht aan elkaar. Iedere strubbelingen binnen een relatie wordt teruggebracht tot een hechtingsprobleem. Dat levert een vrij overzichtelijk schema op. Je bent ofwel teveel gehecht of te weinig. Je klampt je vast aan je partner of je gaat teveel je eigen gang.

De achterliggende theorie is door de Canadese relatietherapeut Sue Johnson ontwikkelt. Zij wordt door haar aanhangers beschouwt als (misschien wel) de beste relatietherapeut ter wereld. Johnson presenteert haar methode als de enige systematische benadering. In haar handboek voor EFT-therapeuten schrijft ze dat relatietherapeuten maar wat aan klungelden, totdat zij haar theorie ontwikkelde. EFT therapeuten laten niet na te beweren dat dit de beste vorm van relatietherapie is. Daar is nog wel wat op af te dingen. Zie: Is EFT beter dan de rest?

De EFT relatietherapeut benadrukt dat zij een routekaart heeft waarmee de problemen worden opgelost. De EFT methode omschrijft negen verschillende stappen die achtereenvolgens moeten worden gezet. Ook is het van belang dat de partners zich voldoende openstellen voor elkaar, anders kan de methode niet slagen. Jammer voor de cliënten met overspel of ernstige ruzies.

Gestalt relatietherapie

In relatietherapie volgens de Gestalt-visie wordt de cliënt gezien als een medemens die tot nu toe beperkt was in zijn oplossingen. Hij maakte bijvoorbeeld ruzie en ging daarmee voorbij aan zijn onderliggende behoefte. De Gestalttherapeut denkt met de cliënt mee en verheldert zijn perspectief. De relatietherapie methode is gericht op het intensiveren van het contact en het werkt met wat er zich op dat moment aandient. Er wordt veel ruimte gemaakt voor het uitspreken van gevoelens.

Deze vorm van relatietherapie houdt niet in dat er precies volgens een stappenplan wordt gewerkt. De Gestalt benadering wil niet een strakke behandelmethode zijn omdat de cliënt hierdoor veel te afwachtend wordt. De Gestalt-relatietherapeut volgt eerder de route van de cliënt op weg naar herstel. Hij kan niet eenvoudigweg het boekje volgen, maar moet telkens alert zijn en improviseren. Aan deze mens-tot-mensbenadering kleeft tegelijkertijd het gevaar van een te grote vrijblijvendheid. Soms moet een relatietherapeut ook de leiding durven nemen.

Cognitieve gedragstherapie

Veel psychologen gebruiken voor relatietherapie een vorm van cognitieve gedragstherapie. Een traditionele aanpak die ook voor stellen lijkt te werken. De psychologen gaan niet zozeer in op het verhaal van de cliënt, maar geven als relatietherapie bepaalde opdrachten die je samen moet uitvoeren. Door elkaar anders te benaderen ga je anders denken over je partner, is het idee erachter. Dat roept nieuwe gevoelens op en zo kan de oude cirkel worden doorbroken. Doen gaat vooraf aan voelen.

Dat nieuwe gedrag strekt zich ook uit over de gedachten die je koestert over je partner. Soms werken de cogniteve gedragstherapeuten met een dagboek waarin je bij moet houden wat je zoal denkt over de ander en jezelf.Je traint jezelf in positief denken over je partner en het uiten van waardering. Het voordeel van deze benadering is dat je met concrete tips in korte tijd iets kunt verbeteren. De kritiek vanuit de EFT en Gestalt-hoek is dan weer dat het blijft bij kunstgrepen. Toch blijkt de aloude cognitieve gedragstherapie net zo goed te werken als andere benaderingen.

Kortdurende relatietherapie

Met uitzondering van de EFT therapeuten, die uitgaan van een langdurig traject, bieden sommige relatietherapeuten sessies aan kort achter elkaar.   Wat in de ene sessie is losgemaakt kan dan in de volgende sessie doorwerken. Zo kom je sneller tot de kern. Deze vorm kan werken als een soort breekijzer of een snelle start om in een rustiger tempo (wekelijks) verder te gaan. Sommige praktijken organiseren hiervoor relatietherapie weekenden, waarbij je verblijft in een hotel in de buurt van hun praktijkruimte. Andere therapeuten bezoeken je aan huis en verzorgen meerdere sessies op een dag. Soms is dit een oplossing bij een acute crisis en meestal benadrukken deze aanbieders dat je op korte termijn terecht kunt.